Scooter rijbewijs theorie

Voordat je begint aan je praktijklessen, moet je jouw theoriecertificaat behaald hebben. Eerder mag je dus niet de weg op. Je kunt je theoriecertificaat al behalen wanneer je 15,5 jaar oud bent. Wel is het zo dat je jouw praktijkexamen pas af kunt leggen als je 16 jaar oud bent.

Aanmelden

Voordat je een theorie examen af kunt leggen, moet het theorie examen aangevraagd worden. Dit kan op twee manieren. Je kunt zelf reserveren via het CBR of je kunt het aangeven bij jouw rijschool, die het vervolgens voor jou aanvraagt. De kosten voor het aanvragen van een klassikaal theorie-examen zijn 31,- euro. indien je dit via je rijschool aanvraagt, kunnen hiervoor extra kosten vanuit de rijschool in rekening worden gebracht.

Naast het klassikale theorie-examen, is het ook mogelijk om een individueel theorie examen af te leggen. Een goede reden hiervoor om te kiezen is als je moeite hebt om een examen af te leggen wanneer je bij een grote groep mensen bent, of wanneer je het theorie-examen in een andere taal wilt afleggen. De kosten voor een individueel theorie examen voor een bromfiets certificaat zijn 83,- euro. Het is niet mogelijk om deze zelf aan te vragen, maar dient door jouw rijschool aangevraagd te worden.

Toetsing theorie Scooter rijbewijs

Het theorie examen wordt klassikaal afgelegd. Daarbij zit je in een groot lokaal en worden de vragen op meerdere schermen laten zien. Het theorie examen duurt drie kwartier.

Het aantal vragen bij het theorie examen is 50 vragen. Er zijn ja/nee vragen, open vragen en meerkeuze vragen. Hierbij krijg je vragen over inzicht in bepaalde situaties. Hierin komen vragen naar voren als: ‘Moet je de auto voor laten gaan?’ en ‘In welke volgorde mag er in deze situatie gereden worden?’. Naast inzichtvragen worden er vragen gesteld over verkeersborden.

Om te slagen voor je theorie examen moet je 44 vragen goed beantwoorden. Van de 50 mag je dus maar 6 vragen fout beantwoorden. Dit zijn behoorlijk wat vragen. Gelukkig kan je ook oefenen voor je theorie examen!

Na het theorie examen

Gelijk na het examen krijg je te horen of je geslaagd bent voor jouw theorie examen.
Je krijgt dan ook een lijst met daarop aangegeven welke vragen goed en welke vragen fout beantwoord zijn. Het kan ook voorkomen dat je het antwoord niet binnen de tijd hebt gegeven. Ook dit wordt in deze lijst aangegeven.

Wanneer je je theorie examen behaald hebt, blijft het certificaat nog 1,5 jaar geldig. Dit is dan ook de tijd die je nog hebt om je praktijk examen te behalen!

Examenentra CBR

Het theorie examen moet worden afgelegd bij één van de examencentra van het CBR. Op dit moment zijn er 30 vestigingen verspreid over heel Nederland waar je het theorie-examen kunt afleggen. Bekijk hier de kaart van alle locaties.